гр. Поморие ул. Проф. Стоянов 40
Тел/Факс: +359 596 2 30 13
Моб: +359 878 57 11 62
Моб: +359 878 57 11 63
    312-400-490
сайта на  Български  сайта на  Английски  сайта на  Руски  

Търсене на имот

Цена
to

Самолетни билети онлайн

Рентакар

Горещи оферти

Времето в България

RESIDENCE GROUP - REAL ESTATE & MANAGEMENT

Как да купим имот в България

Покупката на имот в България е сравнително лесен процес, но има някои специфични моменти, в които ние като посредник ще ви помагаме и консултираме с цел минимизиране на изразходваните от вас време и средства и то без никаква комисионна от ваша страна. Единствените допълнителни разходи, които ще се наложи да платите това са нотариалните такси и хонорар за адвоката, който ще ви консултира относно правните моменти на сделката.

Първоначално Вие трябва да определите своите изисквания и бюджет относно желания от вас имот. Това може да направите както директно от нашата интернет страница, така и на място в офиса на копанията. По всяко време може да се консултирате с нас относно вашите специфични желания и изисквания, за да можем да ви насочим към най-подходящата оферта.

На този етап, ако сте намерили това, което търсите не е задължително да присъствате лично в България. Ако все пак не сте сигурни във вашия избор и искате да да разгледате на място някои от набелязаните оферти, ние ще организираме вашето посещение в България като ви съдействаме за резервирането на самолетни билети, настаняването в избран от вас хотел за няколко дни, ще ви посрещнем и изпратим на летището.

Следващата стъпка е организиране на оглед на набелязаните от Вас имоти. Ние ще организираме транспорт до конкретните обекти, наш компетентен служител ще ви съпровожда и консултира през цялото време. 

След като сте се спрели на конкретен имот следва процедурата по оформление на покупката. Тя реално може да се раздели на три последователни етапа:
       1. Резервация – обикновенно е около 2000 евро в брой или чрез банков превод. Заплащането на резервацията ви гарантира, че желания от вас имот се сваля от продажба и ще бъде пазен за вас за срок около 2 седмици.
       2. Предварителен договор – подписва се в срок от няколко седмици до месец от заплащането на резервацията. Неговата основна цел е да регулира взаимоотношенията между продавача и купувача, като съдържа данни за двете странни, за продавания имот, цена, начин на плащане и срок за подписване на нотариалния акт. Обикновенно схемата на плащане е както следва: 30 % след подписването на предварителен договор, 40 % след завършването на строителните работи (ако имотът все още е в строеж) и 30 % при подписването на нотариален акт.
       3. Нотариален акт – това е заключителния документ удостоверяващ правото на собственост. Подписването му се извършва при нотариус по местонахождение на имота след заплащането на всички суми по предварителния договор. Нотариусът от своя страна представя нотариалния акт пред районният съд, където се вписват изменените обстоятелства за конкретният имот. Нотариалните и държавни такси се заплащат при самото прехвърляне на нотариуса и представляват около 4 % от данъчната оценка на продавания имот. Самата данъчна оценка в някои случаи може да съвпада с продажната цена на имота, но обикновенно при повечето продавачи нейната стойност е около 30 - 40 % от цената.

Следващият етап при покупката е декларирането на имота в местната община и данъчно управление, като срокът за това според българското законодатеслтво в 2 месеца от нотариалното прехвърляне. Освен това всички чуждестранни собственици следва да регистрират новозакупения имот в Службата по вписвания, от където ще получат удостоверение и карта БУЛСТАТ. Всички тези процедури ще извършим ние, както и квалифицираните юристи с които работим. Те ще съставят нотариалния акт и ще следят за спазването на вашите интереси по време на целия процес по покупката. За целта ще е необходимо отделно да им се заплати хонорар от порядъка на EUR 400.

Ние ще извършим всички регистрации и ще получим от ваше име всички необходими докумети, удостоверяващи вашата собственост върху имота, като ще ви ги предадем лично или изпратим по експресна поща.

Ако набелязаният от вас имот представлява земя, или къща с прилежаща земя е необходимо регистрацията на дружество с ограничена отговорност (ООД, ЕООД), на чието име ще бъде вписан имотът. Собственици на капитала на това дружество можете да бъдете само вие, както и други лица които посочите. Срокът за регистрация на подобно дружество обикновенно е до 2 седмици, като е необходимо пълномощно от ваша страна на името на адвокат, с който работим. Според българското законодателство минималният капитал, с който се регистрира дружество с ограничена отговорност е 5000 лв. (EUR 2500), като към момента на регистрацията се изисква поне 70 % от него да бъдат внесени по ваша банкова сметка. След регистрацията на дружеството вие може да използвате внесеният от вас капитал за ваши цели, а също и да го изтеглите. Хонорарът на адвоката за регистрация на компания е EUR 600.  

Според българското законодатеслтво всички регистрирани компании трябва да изготвят баланси и годишни отчети и данъчни декларации, които да представят на съответните органи. За целта ние ви предлагаме услугите на квалифицирани счетоводители, които ще изготвят всички необходими документи и ще ви представляват пред съотвените държавни учреждения. Цената за тази счетоводна услуга е EUR 300 годишно.

Всички собственици на недвижими имоти в България са длъжни да плащат ежегондо данък върху имота и данък смет. Повече за данъците в България.  

За повече информация, моля пишете ни на info@residencegroup-bg.com