гр. Поморие ул. Проф. Стоянов 40
Тел/Факс: +359 596 2 30 13
Моб: +359 878 57 11 62
Моб: +359 878 57 11 63
    312-400-490
сайта на  Български  сайта на  Английски  сайта на  Руски  

Търсене на имот

Цена
to

Самолетни билети онлайн

Рентакар

Горещи оферти

Времето в България

RESIDENCE GROUP - REAL ESTATE & MANAGEMENT

Данъци в България

Данък сгради:

С него се облагат всички недвижими имоти с излючение на горите и земеделските земи, като за момента той е 0.15 % от данъчната оценка на имота. Данъчната оценка на недвижимите имоти на предприятията е отчетната им стойност, а за жилищните имоти на предприятията - данъчната им оценка съгласно приложение № 2 от Закона за местните данъци и такси. Данъчната оценка на недвижимите имоти на гражданите се определя по норми съгласно приложение № 2 от Закона за местните данъци и такси, в зависимост от вида на имота, местонахождението, площта, конструкцията и овехтяването и се съобщава на данъчно задължените лица. Така например ако сте закупили имот за EUR 150 000, който има данъчна оценка EUR 50 000, то дължимият от вас годишен данъл ще е ЕUR 75.

Данъкът върху недвижимите имоти се плаща на четири равни вноски в следните срокове: от 1 февруари до 31 март, до 30 юни, до 30 септември и до 30 ноември на годината, за която е дължим. На предплатилите в първия срок за цялата година се прави отстъпка от 5 на сто.
      

Данък смет:

Това е още един годишен данък, който вие като собственици на недвижим имот сте длъжни да плащате. Той се плаща заедно с Данък сгради, като размерът му представлява също процент от данъчната оценка (0.1 – 0.3 %) за повечето общини в България) и се определя всяка година от местният общински съвет.

Данък за облагане на доходите на физическите лица:

Този данък се прилага както за български, така и за чуждестранни гражди, които реализират определени доходи на територията на Република България. Неговият размер е 10 % от реализираните доходи, като в някои случаи те могат да се намалят с определен размер признати разходи. Така например ако отдавате под наем вашият имот, вие дължите 10 % данък върху реализирания доход. При продажба на недвижим имот също дължите данък 10 % с изключение на следните случаи:
       а)продажба на един недвижим жилищен имот, независимо от датата на придобиване на имота;
       б)продажба до два недвижими имота, както и селскостопански и горски имоти независимо от броя им, ако между датата на придобиването и датата на продажбата или замяната са изминали повече от 5 години;